Grupa IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej - Strona Główna

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

Prace Badawcze

ferma

Realizowana w Stacji tematyka badawcza koncentruje się na doskonaleniu istniejących linii świń, głównie w zakresie wyprowadzenia świń odpornych na stres i wytworzenia w obrębie ras wbp i pbz wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych. W ramach zwiększania możliwości biotechnologicznych metod kierowania rozrodem testuje się preparaty przeciwdziałające bezmleczności macior, preparaty hormonalne stymulujące wystąpienie rui u loszek oraz rozcieńczalniki nasienia przeznaczonego do sztucznej inseminacji, które znacznie przedłużają żywotność plemników. Prowadzi się również prace zmierzające do uzyskania transgenicznych świń na drodze mikroiniekcji egzogennego DNA do 1 i 2 blastromerowych zarodków. W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej obecne stado zarodowe wbp i pbz zostało całkowicie pozbawione genu stresu RYR1 i charakteryzuje się wysokimi parametrami użytkowości rozpłodowej, wysokim indeksem oceny przyżyciowej loszek oraz wysoką przydatnością produkowanych tuczników do uboju i przetwórstwa.

W ramach usług realizowanych na zlecenie Istytutu Zootechniki PIB w Krakowie w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. prowadzone są następujące prace badawcze:

"Gromadzenie, przechowywanie i uzupełnianie podstawowych kolekcji matariału biologicznego wybranych gatunków zwierząt gospodarskich w ramach działalności Krajowego Banku Materiałów Biologicznych."
"Poszukiwanie markerów genetycznych i fenotypowych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej świń."
"Technopatie i stereotypie w aspekcie dobrostanu zwierzat gospodarskich."
"Opracowanie obiektywnych wskaźników dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zmieniających się warunków utrzymania."
"Waloryzacja metod ograniczenia rozpraszania związków azotu z produkcji zwierzęcej."
"Zastosowanie hydrofilowych i hydrofobowych przeciwutleniaczy w kriokonserwacji nasienia knura."
"Zastosowanie nukleofekcji do uzyskania potencjalnie transgenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych oraz potencjalnie transgenicznych zarodków,płodów i lub potomstaw klonalnego u świń."
"Uzyskanie transgenicznych świń z knock-out KO genu miostatyny (MSTN)."
"Zbadanie potencjału regeneracyjnego hMSCs różnicowanych na rusztowaniach kompozytowych oraz hMSC-MVs w leczeniu uszkodzeń chrzęstno-kostnych u świń."
"Wpływ dodatku probiotyku do mieszanek dla świń na wyniki produkcyjne,częstość występowania biegunek i obecność Lawsonia intracellularis w próbkach krwi i kału."
 

ferma


Linki:

Strona IZ
Strona POLSUS

Kontakt:

Żerniki Wielkie
ul. Badawcza 4
55- 020 Żórawina
tel. (71) 316-51-64
fax (71) 316-54-77
izsbtchzw@wp.pl
mapa dojazdu