Grupa IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej - Strona Główna

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

Prace Badawcze

ferma

Realizowana w Stacji tematyka badawcza koncentruje się na doskonaleniu istniejących linii świń, głównie w zakresie wyprowadzenia świń odpornych na stres i wytworzenia w obrębie ras wbp i pbz wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych. W ramach zwiększania możliwości biotechnologicznych metod kierowania rozrodem testuje się preparaty przeciwdziałające bezmleczności macior, preparaty hormonalne stymulujące wystąpienie rui u loszek oraz rozcieńczalniki nasienia przeznaczonego do sztucznej inseminacji, które znacznie przedłużają żywotność plemników. Prowadzi się również prace zmierzające do uzyskania transgenicznych świń na drodze mikroiniekcji egzogennego DNA do 1 i 2 blastromerowych zarodków. W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej obecne stado zarodowe wbp i pbz zostało całkowicie pozbawione genu stresu RYR1 i charakteryzuje się wysokimi parametrami użytkowości rozpłodowej, wysokim indeksem oceny przyżyciowej loszek oraz wysoką przydatnością produkowanych tuczników do uboju i przetwórstwa.

W ramach usług realizowanych na zlecenie Istytutu Zootechniki PIB w Krakowie w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. prowadzone są następujące prace badawcze:

"Poszukiwania markerów genetycznych i fenotypowych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej świń."
"Wyprowadzenie linii podwoójnie transgenicznych świń dla genów nGal x MCPIP."
"Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Hodowla i utrzymanie transgenicznych świń."
"Zwiększenie potencjału uzyskiwania świń politransgenicznych metodami biotechnologii rozrodu. Uzyskiwanie politransgenicznych świń techniką klonowania somatycznego."
"Gromadzenie, przechowywanie i uzupełnianie podstawowych kolekcji materiału biologicznego wybranych gatunków zwierząt gospodarskich w ramach działalności Krajowego Banku Materiałów Biologicznych."
"Opracowywanie nowych metod konserwacji oraz kryteriów selekcji dawców izolowanego materiału genetycznego do wykorzystania w programach zachowania bioróżnorodności zwierząt."
"Kontrola wskaźników wzrostu i rozwoju oraz parametrów rozrodczych transgenicznych i klonalnych zwierząt gospodarskich."
"Technopatie i stereotypie w aspekcie dobrostanu zwierząt gospodarskich."
"Opracowanie obiektywnych wskaźników dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zmieniających się warunków utrzymania."
"Zapewnienie wsparcia naukowego i wydawanie opinii w zakresie innowacyjnych technologii chowu zwierząt gospodarskich."
"Optymalizacja zużycia energii w produkcji zwierzęcej."
 

ferma


W roku 2016 przystąpiliśmy do realizacji zadań związanych z prowadzeniem banków zarodków świń tradycyjnych ras, z wykorzystaniem loch rasy puławskiej.

Linki:

Strona IZ
Strona POLSUS

Kontakt:

Żerniki Wielkie
ul. Badawcza 4
55- 020 Żórawina
tel. (71) 316-51-64
fax (71) 316-54-77
izsbtchzw@wp.pl
mapa dojazdu