Grupa IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej - Strona Główna

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki- PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Karta informacyjna do sprawozdania finansowego plik 1
Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2017-2018 plik 2

 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Spółka z o.o. o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki plik 1

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.plik 2

 

Linki:

Strona IZ
Strona POLSUS

Kontakt:

Żerniki Wielkie
ul. Badawcza 4
55- 020 Żórawina
tel. (71) 316-51-64
fax (71) 316-54-77
izsbtchzw@wp.pl
mapa dojazdu